Vad göra med bildstöd


Man kan göra med bildstöd:

Scheman

 

Tillgängliga whiteboardtavlor

 

 

 


 

Att ha på väggen

 

 

Genomförandeplan

 

 


Lösning på problem inprint


Lösning på problem pub

 

 

 

 

Fint att du kunde komma hit:)