Autism
Autism är en funktionsvariation som innebär att man som människa har större svårigheter än andra och även detaljiserad kunskap inom vissa områden.
 

  • förmågan till social interaktion - Att prata med andra, prata om vädret
  • förmågan till ömsesidig kommunikation - Att turas om att prata
  • föreställningsförmågan vilket påverkar
    fantasi, lek, beteenden och intressen. - Att visa upp, tänka ut, berätta nåt som har varit   
                                                                 eller om nåt nån har sagt.

Material till det finns här:
socialtFint att du kunde komma hit:)