Autism
Autism är en funktionsvariation som innebär att man som människa har större svårigheter än andra och även detaljiserad kunskap inom vissa områden.
 

förmågan till social interaktion - Att prata med andra, prata om vädret

förmågan till ömsesidig kommunikation - Att turas om att prata

föreställningsförmågan vilket påverkar
fantasi, lek, beteenden och intressen. - Att visa upp, tänka ut, berätta nåt som har varit eller om nåt nån har sagt.


Fint att du kunde komma hit:)